We are currently relaunching our new website

STAY TUNED!

درباره ما

با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری و سرمایه‌‌گذاری بین ج.ا.ایران و سایر کشورها، به‌ویژه پس از رفع بخش عمده تحریم‌ها در سال 1394، نیاز روزافزونی به ارائه خدمات حرفه‌‌ای برای تعامل بهینه شرکت‌های ایرانی و خارجی به‌ویژه با هدف کمک به تأمین مالی و مدیریت ریسک اعتباری و تجاری شرکتها احساس می‌شد. در این راستا، شرکت «ایران بیز هاب» افتخار دارد با داشتن تیمی حرفه‌‌ای و همچنین برقراری ارتباط با مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای خارجی معتبر، خدمات مختلفی را ارائه نماید. تخصص این شرکت ها در زمینه اعتبارسنجی، تهیه گزارشهای تحلیل مالی و اعتباری، ارتباط با موسسات تامین مالی (فاینانسر) و بیمه اعتبار صادراتی، وصول مطالبات، کمک به شرکتها برای بهبود اعتبار حرفه ای بمنظور حضور در سطح بین المللی و … می باشد

خدمات ما.

شرکت «ایران بیز هاب» افتخار دارد با داشتن تیمی حرفه‌‌ای و همچنین برقراری ارتباط با مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای خارجی معتبر، خدمات مختلفی را ارائه نماید

اعتبار سنجی

در چارچوب این خدمت، شرکت های ایرانی، به ویژه صادرکنندگان، می توانند اطلاعات جامعی در خصوص شریک یا شرکای تجاری خارجی خود کسب کنند

اعتبار سنجی پیشرفته

در این خدمت، بررسی جامعی در خصوص وضعیت حقوقی، تجاری، مالی و ... شرکت مورد نظر انجام شده و دیدگاه تحلیل گر اعتبار تجاری در خصوص وضعیت کلی اعتباری و تجاری شرکت برای مراودات تجاری ارائه می شود

مشاور و تسهیل کننده تجاری

شرکت «ایران بیز هاب» به شریک تجاری خارجی خود به واسطه تجارب و ارتباطات وسیعی که با شرکت ها، موسسات ونهادهای مختلف بین المللی در حوزه ابزارهای مدیریت ریسک تجاری و اعتباری دارد، در حوزه های مختلف به شرکت ها مشاوره داده و در موارد لزوم، به عنوان تسهیل کننده تجاری وارد عمل می شود

تماس با ما

کد پستی : 1569914414

+9821-88456533 , 0990-6070655

info@iranbizhub.com