افزایش ریسک سیاسی درجهان در سال 2018

به گزارش Insurance Business، طبق نقشه‌ی جدید ریسک سیاسی که از سوی مؤسسه‌ی Marsh (بعنوان یکی از شرکتهای مطرح در زمینه بیمه و مدیریت ریسک در جهان) تهیه‌ شده، با توجه به تنش‌های ناشی از رویدادهایی همچون بحران موشکی کره‌ی شمالی، حمایت‌گرایی تجاری و مذاکرات در حال انجام خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، ریسک سیاسی یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های چندملیتی در سال 2018 خواهد بود.

بنا بر این گزارش، متداول‌ترین ریسک‌های سیاسی که سازمان‌های چندملیتی به هنگام تجارت یا سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی در حال حاضر با آن‌ها مواجهند عبارت‌اند از: بی‌ثباتی اجتماعی، اقدامات نامطلوب دولت‌ها و تهدیدهای تروریستی. با وجود اینکه در این محیط پیچیده و همواره در حال تغییر، کنترل مستقیم ریسک‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست، در بسیاری از موارد، با استفاده از بیمه‌ی ریسک سیاسی و اعتباری می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد و در کشورهایی که امکان بی‌ثباتی وجود دارد، با اطمینان بیشتری از فرصت‌های تجاری بهره برد.

مؤسسه‌ی Marsh نقشه‌ی ریسک سیاسی سال 2018 را با استفاده از داده‌های مؤسسه‌ی BMI Research تهیه کرده است. BMI Research یکی از تحلیلگران مستقل ریسک سیاسی، ریسک اقتصاد کلان، ریسک صنعتی و مالی است. مؤسسه‌ی Marsh کار رتبه‌بندی کشورها بر اساس ثبات سیاسی و اقتصادی را انجام می‌دهد  و به پیش‌بینی مناطقی با بیشترین احتمال بروز ریسک می‌پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

هر سوالی دارید با ما در ارتباط باشید.

مهمترین اخبار حوزه ریسک اعتباری، تجاری و تأمین مالی در دنیا با ایران بیزهاب