نقشه ریسک کشورهای جهان از دیدگاه اویلرهرمس

یکی از مهمترین نکات در مدیریت ریسک اعتباری، بررسی ریسک سیاسی و اقتصادی کشورهایی است که قرار است طرف قرارداد تجاری و یا مقصد سرمایه گذاری شرکت ایرانی باشد

در این راستا موسسات مختلفی در جهان قرار دارند که با بررسی ریسکهای سیاسی و اقتصادی که مؤلفه های بیشماری دارند، اقدام به رتبه بندی ریسک کشورها می نمایند که این امر می تواند بعنوان یک شاخص برای انجام تجارت و سرمایه گذاری در یک کشور محسوب گردد

شرکت اویلرهرمس که در آلمان ریشه دارد، ولی در حال حاضریک شرکت بین المللی و بزرگترین بیمه گر اعتباری جهان شناخته می شود، اخیرا نقشه ریسک کشوری خود را با تاکید بر شاخص عدم پرداخت شرکتها منتشر نموده است. این نقشه به تجار کمک می نماید که بهنگام پذیرش ریسک معاملات اعتباری، بر پایه شاخصهای علمی و آماری تصمیم گیری نمایند

روش تحلیل اویلرهرمس مبتنی بر بررسی صدها شاخص اقتصادی، هم به لحاظ کمّی وهم کیفی می باشد که کمک می کند درک بهتری از ریسکهای اقتصادی، سیاسی، محیط تجاری، بازرگانی و تامین مالی یک کشور داشته باشیم

شرکت ایران بیز هاب، بصورت مداوم ریسکهای سیاسی و اقتصادی کشورها را بمنظور ارائه خدمات مبتنی بر ریسک اعتباری رصد می نماید

دیدگاهتان را بنویسید

هر سوالی دارید با ما در ارتباط باشید.

مهمترین اخبار حوزه ریسک اعتباری، تجاری و تأمین مالی در دنیا با ایران بیزهاب