خدمات ما
تهیه پروفایل اعتباری

تهیه پروفایل شرکت ایرانی از دیدگاه اعتباری و تجاری (در دو قالب پایه و پیشرفته) با هدف ارائه بهینه شرکت ایرانی در سطح بین المللی به ویژه به منظور جذب اعتبارات

بیشتر بخوانید
اعتبارسنجی

ارائه گزارشات اعتباری در خصوص شرکتهای خارجی (در دو قالب پایه و پیشرفته) با هدف بررسی وضعیت حقوقی، اعتباری و مالی شرکت خارجی، بعنوان پیش نیاز قبل از عقد قرارداد مابین شرکت ایرانی و خارجی به ویژه در معاملات اعتباری

بیشتر بخوانید
تامین مالی تجاری

کمک به جذب انواع روشهای تامین مالی معاملات تجاری (صادرات، واردات) قبل و بعد از حمل (با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور)

بیشتر بخوانید
تامین مالی پروژه

امکان جذب اعتبارات برای پروژه های ایرانی در صنایع مختلف با بهره گیری از منابع مالی خارجی ارائه شده از سوی بانکها، موسسات تامین مالی (فاینانسر) و بیمه گران اعتباری (با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور)

بیشتر بخوانید
بیمه اعتباری

ارائه انواع بیمه های اعتباری/سرمایه گذاری از سوی مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی (ECAs) و بیمه گران خصوصی با هدف تضمین بازپرداخت مطالبات تجاری و بازگشت سود سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی

بیشتر بخوانید
وصول مطالبات

وصول مطالبات از طرفهای خارجی با بهره گیری از شبکه ای از موسسات وصول مطالبات و وکلا در کشورهای مختلف به دو روش مصالحه و قانونی

بیشتر بخوانید
مشاوره و تسهیل گری تجاری

کمک به شرکتهای ایرانی در فعالیت های بین المللی با بهره گیری از تجارب گسترده در مذاکرات بین الملل و ارتباطات وسیع با شرکت‌ها/مؤسسات و نهادهای مختلف بین‌المللی

بیشتر بخوانید

 در همه خدمات ابتدا بررسی طرف ایرانی و اسناد مربوطه عقد قرارداد صورت گرفته و سپس خدمت ارائه می گردد.